ልደትን ጥምቀትን ኣብ ሮብዕን ዓርቢን እንተወዓለ`ኸ?

ቅንያቱ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን ጥምቀቱን እነኽብረሉ  ዘለና ግዜ ኣዩ። ናይ ሎምዘበን በዓል ናይ ልደት ኣብ ሮብዕ ስለዝወዓለ፣ ብዙሓት ናይ ስዕረት መግቢ ይብላዕ ድዩ ኣይብላዕን ዝብል ሕቶ ሓቲትኩምኒ ኔርኩም። ዝኸበርኩም ሓተቲ፣ ካብ መጽሓፍቲን ቀኖና ቤተክርስቲያን ዝረኸብክዎ መልሲ እነሀለ።

በዓል ልደትን ጥምቀትን ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኣብ ዝወዓሎ ይዉዓል፣ ዋላ ሮብዕን ዓርቢን ይኹን፣ ኲሉ ግዜ፣ ብድሙቕ መንፈሳዊ ኣገባብን ብናይ ስዕረት መግቢ (ስጋን ዉጽኢት እንስሳስን) እዩ ዝበዓል። ቅድሚ ልደትን ጥምቀትን ዘሎ መዓልቲ ገሃድ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

"ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን፡ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ፡ ንሱ ኣግሃዶ።" ዮሃ 1፡18

ገሃድ ማለት "ገሀደ" ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተወስደ ኮይኑ፣ ተገሊጹ፡ ተጋሂዱ ማለት እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ኣብ ልደት፣ እቲ ዘይርአን ዘድህሰስን ልኡለ ባህሪ ኣምላኽ ብስጋ ሰብ ተጋሊጹ፣ ናባና ዝተጋህደሉ እዩ። ኣብ ጥምቀት ድማ፣ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ዮሓንስ ክጥመቅ እንከሎ፣ ሰለስትነት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ደመና "ብእኡ ዝሰመርኩ ዝፎትዎ ወደይ ንሱ እዩ" ኢሉ ክምስክር እንከሎ፣ ወልድ ድማ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ፣ መንፈስ ቅዱስ ዉን ከም ጻዕዳ ርግቢ ኣብ ልዕሊ ጐይታ ብምዕላብ፣ ናይቲ ብባህሪኡ ማንም ዘይቀርቦ ኣምላኽና፣ ሰለስትነቱን ሓድነቱን ተጋሂዱ እዩ።

"ብዙሓት ነብያት ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእዩ ኸም እተመነዩ እሞ ኸም ዘይረኣዩ፡ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ኪሰምዑውን ከም እተመነዩ እሞ ከም ዘይሰምዑ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ኣዒንትኹም ግና ዚርእያ፡ ኣእዛንኩምውን ዚሰምዓ እየን እሞ፡ ብጹኣት እየን።"/ማቴ 13፡16/

ብዙሓት ነብያትን ቅዱሳንን ክርእይዎ ደልዮም፣ ግን ኣይረኣይዎን። ንሕና ግና ነዚ ዓቢ ሚስጢር ድማ ክንርእይ በቂዕና፣ ብዛዕባ እዚ ዓቢ ሚስጢር ዉን፣ ብስብከት፡ ብመዝሙር፡ ብቅዳሴ፡ ከምኡ ዉን ብመንፈሳዊ ህይወትና ክንምስክር በቂዕና። ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ነዚ ዓቢ ሚስጢር ዝተራእየሉ ዕለት፣ ብዉሕዱ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጾም ብምጿም ከነኽብሮ ሓገጉልና።

ቅድሚ ጥምቀት ዘሎ መዓልታት ጾም ስለዘየለ፣ ነታ ቅድሚ ልደት ዘላ መዓልቲ (ዕለት 10 ጥሪ) ጾም ንጸዉም። እዛ መዓልቲ ድማ፣ ገሃድ ትበሃል። ቅድሚ ልደት ዘላ መዓልቲ ግና (28 ታሕሳስ) ናይ ገሃድ ጾም ኣይትበሃልን፣ ምኽንያቱ እቲ ቅንያት ባዕሉ ናይ ጾም ስለዝዀነ። ኣብ ቅንያት ጾም "ሎሚ ጾም እዩ" ብምባል፣ ኣብ ግዜ ጸሓይ ሽምዓ ምዉላዕ ከይከዉን።

"ዓዲ ረቡዐ ወዓርበ በኩሉ ሱባዔ ዘእንበለ መዋዕለ ፶ (50) ወበዓለ ልደት ወጥምቀት ሶበ ኀብሩ ቦሙ ወይጹምዎሙ እስከ ፱ቱ (9) ሰዓት በከመ ተጽሕፈ።" ትርጉም "ጾም ሮብዕን ዓርቢን እንትርፎ ኣብ በዓል 50 (ካብ ትንሳኤ ክሳብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ን50 መዓልቲ) ኣብ በዓል ልደትን ጥምቀት ገድፊኩም፣ ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ሰዓት 9 (ሰዓት 3 ናይ ቀትሪ) ይጹሙ" ፍትሃ ነገስት 15፡566

ካብዚ ንመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ፣ በዓል ናይ ልደትን ጥምቀትን፣ ኣብ ዝወዓሎ ይዉዓል ኣይጽወምን እዩ። ምክንያቱ ጾም ሮብዕን ዓርቢን ሙሉእ ዓመት ንጾመን ኢና። ኣብ መንጎ ትንሳኤን በዓለ 50 (ምዉራድ መንፈስ ቅዱስ) ዘለዋ 50 መዓልቲታትን፣  በዓል ልደትን ጥምቀትን ኣብ ዝወዓለሉ መዓልቲን ኣይጽወምን እዩ።

"ወሶበ ተሰነአወ ወኀብረ ዕለተ ልደት ወጥምቀት በዕለታተ ጾም ዘውእቶሙ ረቡዕ ወዓርብ ይጸልዩ ወይትመጠዉ እምሥጢራተ ቅድሳት ወኢይፍትሑ ጾመ እስከ ፱ቱ ሰዓት" ትርጉም "ናይ ልደት ጥምቀትን በዓላት ኣብ ሮብዕን ዓርቢን እንተወዓለ፣ ጸሎት ይጸልዩ፡ ስግኡን ደሙን ይቀበሉ። ክሳብ ሰዓት 9 ጾም ጹሙ ኢልኩም ኣይትኣዝዙ" ፍት ነገ 15፡587

ብመሰረት ፍትሓ ንገስት (ካብ ዘመነ ሓዋርያት ጀሚሩ ዝነበረ ሕጊ ቤተክርስቲያን)፣ ናይ ልደትን ጥምቀትን በዓል፣ ኣብ ሮብዕን ዓርቢን እንተዊዕሉ፣ ጾም ክንጸዉም ኣይግባኣናን።

ብመሰረቱ በዓላት፣ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ምሳሌ እዩ። ኣብ መንገስቲ ኣምላኽ ድማ ጾምን ድኻምን የለን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓበይቲ በዓላት፣ ጾም ክንጸዉም ኣይግባኣናን። ግን ድማ ንድኻታት ብምዝኻር ብናይ ፍቕሪ መኣዲ ምስ ስድራ ቤትናን፣ ንድኻታት ብምዝኻርን ከነብዕሎ ይግባእ። እቲ በዓል ኣምላኽ ዝነግሰሉ፣ ቅዱሳን ድማ ዝኸብሩሉ ክኸዉን ይግባእ።

እግዚአብሔር ዝባረኾ በዓል ይግበረልና!

ምንጪ   http://fnoteatnatiewos.com

ብፌስቡክ