ንእስነትካ ንጎይታ ዶ ወላስ ንዓለም ?

ንእስነት ዕዳ እያ᎓! ክብሃል ዶ ሰሚዕኩም ትፈልጡ? እዚ  ልሙድ ዝኾነ ኣዘራርባ ሰባት እዩ። ከመይ ኢላ እያ ግን ንእስነት ዕዳ ኮይና᎒ ዕዳ ዝበሃል እኮ ገንዘብ ወይ ንብረት ካብ ሓደ ብጻይካ ተለቂሕካ ትወስዶ እሞ ክሳብ ዘይከፈልካዮ ዕዳ ይኾነካ። ስለዚ ዘይተኸፍለ ነገር ዕዳ ይበሃል። ንመጻኢ ትኸፍሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣዘራርባ እዚ እንተ ኼድናዮ ንእስነት ድያ ነዓኻ ዕዳ ኾይናትካ ዘላ᎒ ወላስ ንስኻ ኢኻ ንንእስነትካ ዕዳ ኾይንካያ ዘለኻ᎒ መንኩም እዩ ኣለቃሒ᎒ መንኩም እዩ’ኸ ዕዳ ኸፋሊ᎒ ንስኻ ዲኻ ወላስ ንእስነትካ᎒

ዝርዝር ንባብ...

መንገድኻ ብልቦና መርምሮ!!!

“እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፦ እስከ ብልብኹም መንገድኹም  ሕሰቡ” (ሓጌ 1᎓5) ቃል እግዚኣብሔር ልብና ኣብ መንገድና ክንገብር ይእዝዘና። በየናይ መንገዲ ንጓዓዝ ከምዘለና ክንሓስብ ይግባእ። እቲ ክንጓዓዘሉ መሪጽናዮ ዘለና መንገዲ ናበይ ከምዘብጽሓና ፈሊና እንተዘይፈሊጥናዮ ጉዕዞና ንኸንቱ እዩ ዝኸውን። ኣብ ምድሪ ብዙሓት ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ፤ እንተኾነ ግን ኩላቶም ናብቲ ዝሓሰብናዮ ቦታ የብጽሑና እዮም ማለት ኣይኮነን ። ስለዚ እቲ ቅኑዕ ዝኾነ መንገዲ መሪጽና ምጉዓዝን  መንገድና ብልቢ ምምርማርን   ፈጺሙ ኣገዳሲ እዩ። 

ዝርዝር ንባብ...

ብፌስቡክ