እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

ናብ መርበብ ሓበሬታና ስለ ዝበጻሕኩም  መንፈሳዊ ሓጎስ ይስምዓና።

ኣብዚ መርበብ እዚ  ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስርዓተ ኣምልኾን እምነትን ከምኡ ካኣ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ስካንዲናቪያ ከመይ ከምዝመስል ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ከም መንፈሳውያን መጠን ኩሉ እንገብሮ ጻዕሪ ንኣባላት ቤተክርስትያንን ካልኦት ብእምነቶም ንዝግደሱን ብዝሓሸን ብዝጸፈፈን መንገዲ መልእኽቲ ወንጌል  ከምዝበጽሖም ምግባር እዩ። ብተወሳኺ እዚ መርበብ ’ዚ ብቐረባ ቃል ኣምላኽ ክረኽቡ ንዘይከኣሉ ኣመንቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምርካብ ክሕግዞም ዓቢ ተስፋ ኣሎና። ስለ’ዚ መንፈሳዊ ኣፍልጦኹም ንምዕባይን ብዛዕባ ቤተክርስቲያና እትደልይዎ ሓበሬታ ንምርካብን ነዚ መርበብ ሓበሬታ ክትጥቀሙ ብትሕትና ንሓትት። ምናልባት ሕቶታት እንተለኩም’ውን ከይተሰከፍኩም ጸሓፉልና ኣብ ሰዓቱ ክንምልሰልኩም ኢና።

ኣምላኽ ይባርኽኩም።