ኢየሱስ መርዓ ተዓዲሙ ከምዝኸደ

ዕላማ᎓ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ምእንታና ናብ ኢየሱስ ከምትልምን ምፍላጥ   መዘኻኸሪ ጥቕሲ᎓ “ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ” ዮሃ. 02᎓05   መወከሲ᎓ ዮሃንስ 2᎓1-11   መእተዊ᎓ መርዓ ኬድኩም ዶ ትፈልጡ? መርዓዊ ወይ ድማ መርዓት ርኢኹም ዶ ትፈልጡ? እንበኣር ሎሚ መዓልቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡን ደቀ መዛምርቱን ተዓዲሙ ኣብ ዝኸደሉ መርዓ እንታይ […]

ኢየሱስ ምስ ዘኪዎስ

ዕላማ᎓   ኣምላኽና ኣበይ ከምዘለናን ምሳና ክኸውን ከምዝደልን ምፍላጥ   መዘኻኸሪ ጥቕሲ᎓ ”….. ሎሚ መዓልቲ ኣብ ገዛኻ ክውዕል ይግበኣኒ እዩ” ሉቃስ 19᎓5   መወከሲ᎓   ሉቃስ 19᎓1-10   መእተዊ᎓ ኣብ መደቀሲኹም ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ንበይንኹም እንተትህልዉ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም መን ክሪኤኩም ዝኽእል ይመስለኩም? ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ይርእየና እዩ። ንሱ ብዛዕባና ኹሉ እዩ […]

እቲ ሕያዋይ ጓሳ

                    ዕላማ᎓ ከምቲ ሓደ ጓሳ ነባጊዑ ኣዚዩ ዘፍቅረንን ዝሕልወንን ኢየሱስ ድማ ንዓና ኣዚዩ እዩ ዘፍቅረና።   መዘካከሪ ጥቕሲ᎓ “ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ” ዮሃ. 10᎓11   መወከሲ᎓ ሉቃስ 15᎓3-7   መእተዊ᎓ ካባኻትኩም መን ኣሎ ድሚጺ ኣባጊዕ ሰሚዑ ዝፈልጥ? ሓደ ጓሳ ወይ ድማ ሓላው ኣባጊዕ እንታይ ከምዝገብር መን ኣሎ ዝነግረኒ? ሓደ ጓሳ ኣባጊዑ መታን ክበልዓ […]

ሓንቲ ንፍዕቲ ሰበይቲ ን ኤልሳዕ ገዛ ሰሪሓትሉ

    ዕላማ᎓ ዘለካ ምስ ሰብ ተኻፊልካ ምጥቃምን ንኻሎኦት ምፍቃርን   መዘኻኸሪ ጥቕሲ᎓ “ነንሕድሕድና ንፋቐር” 1ይ ዮሃ 4᎓7   መወከሲ᎓ 2ይ ነገስት 4᎓8-11   መእተዊ᎓ ካብ ኩሉ ዘዓበየ ነገር ክህልወና ዝግባእ ፍቕሪ እዩ። እንተ ደኣ ነንሕድሕድና ተፋቒርና እቲ ዝበለጸን ቅኑዕ ነገርን ንገብር ኣሎና። እንተደኣ ከምዚ ኾይኑ ድማ ደቂ ኣምላኽ ከብለና ዝኽእል ነገር ጌርና ማለት እዩ። […]

ናይ ባንን ዓሳን ተኣምራት

  ኣምላኽ ኣዚዩ ዘፍቅረናን ንሕና ከይበልናዮ ከለና ኩሉ እቲ ንደሊዮ ይህበና   መዘኻከሪ ጥቕሲ   “ ኣነ ብልዒ ሓቂ እየ” ዮሃ. 6:35   ዮሃንስ 6:1-14     ንዓና ብዝበለጸ መን ይፈትወና, ኣቦና : ኣዴና : ሓፍትና ወላስ ሓውና? ልዕሊ ኹሉ መን ይፈትወና? ልዕሊ ኹሉ ኣብሊጹ ዝፈትወና ሓደ ኣሎ። ንሱ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ። […]

ብፌስቡክ